Přejít na hlavní obsah

Vytvoření schématu nahráním souboru

schéma popisuje strukturu datové sady prostřednictvím definice typů a jejich vlastností. Schémata lze importovat z více typů zdrojů dat, jako jsou databáze, soubory schémat XML, soubory *.json.hsd nebo dokonce soubor Shapefile. Mohou být také vytvořeny přímo v hale connect pomocí zabudovaných modelovacích nástrojů.

Chcete-li vytvořit nové schéma pomocí souboru schématu, postupujte podle tohoto pracovního postupu s přihlášením jako Správce témat nebo Superuživatel:

  1. Přejděte na „Schémata“ na hlavním panelu nástrojů

  2. Přejděte na „Vytvořit nové schéma“ ve spodní části seznamu schémat

  3. Vyberte způsob vytvoření. V prvním kroku vyberte možnost «Nahrát soubor se schématem». Klikněte na «Pokračovat»

  4. Definujte schéma. Dále definujte schéma, které chcete použít. Definice schématu je určena metodou vytváření.

    • Klikněte na «Vybrat soubor(y)» a přejděte na požadovaný soubor schématu (XSD), nebo přesuňte soubor schématu do části «Sem presuňte soubor(y)». Chcete-li vytvořit schéma pro shapefile, nahrajte shapefile a hale»connect automaticky extrahuje schéma. Chcete-li vytvořit schéma pro GeoPackage, exportujte soubor .json.hsd (Hale Schema Definition) z hale»studio a nahrajte jej. Po dokončení klikněte na «Pokračovat»

    • Doplňte informace. Uveďte název, autora, typ a verzi vašeho schématu. Po dokončení klikněte na «Pokračovat»

    • Potvrďte vytvoření. V posledním kroku své schéma zkontrolujte. Máte možnost přidat nebo vytvořit pro své schéma téma. Po dokončení klikněte na «Vytvořit» pro uložení schématu.