Přejít na hlavní obsah

Uživatelé

Sekce Uživatelé zobrazuje seznam uživatelů, kteří patří do organizace nebo podorganizace v kontextu, ve kterém jste právě aktivní. Aktuálně aktivní kontext si můžete prohlédnout na stránce svého uživatelského profilu.

Vyhledávací pole v horní části stránky vám umožňuje filtrovat seznam stávajících uživatelů. Rozbalovací nabídka pořadí třídění vám umožňuje třídit seznam podle identifikátoru, názvu, organizace nebo role. Chcete-li provést výběr, rozbalte rozbalovací nabídku.

Každý záznam uživatele je zobrazen s jeho osobní ikonou, aliasem uživatele, jménem uživatele, organizací a rolí uživatele. Chcete-li zobrazit podrobnosti o jeho účtu, vyberte stávajícího uživatele, o kterého máte zájem.

Superuživatelé

Superuživatelé mají k dispozici při prohlížení podrobných informací o účtu uživatelů další možnosti; mají možnost upravovat podrobnosti účtů, měnit role uživatelů a deaktivovat nebo vymazat uživatele.

Superuživatelé mohou také v sekci Uživatelé vytvářet nové uživatele. Další informace naleznete na stránce Přidat uživatele části dokumentace.