Přejít na hlavní obsah

Všeobecné informace o uživatelích a organizacích

Ve většině situací je uživatel přiřazen k organizaci a má v rámci organizace jen jednu z pěti předvolených rolí. Pět předvolených rolí je kumulativních, tj. Správce témat může dělat vše, co Správce dat:

 1. Uživatel (US): Uživatel, který se může přihlásit do systému a nemá v organizaci specifickou roli. Obvykle může číst pouze veřejné zdroje.
 2. Správce dat (DM): Uživatel, který se může přihlásit do systému a je odpovědný za nahrávání a udržování datových souborů.
 3. Správce témat (TM): Uživatel, který se může přihlásit do systému a spravovat témata, schémata a transformační projekty.
 4. Superuživatel (SU): Uživatel, který se může přihlásit do systému a je odpovědný za organizaci.
 5. Administrátor (AD): Uživatel, který se může přihlásit do systému a získat přístup ke všem funkcím a prostředkům systému. Přístup správce není definován prostřednictvím jeho organizační role.

Struktura organizací je hierarchická. Každá organizační struktura má kořenovou organizaci, jako například v tomto příkladu:

 • Stát A
  • Okres A1
   • Obec A1a
   • Obec A1b
  • Okres A2
   • Obec A2a
   • Obec A2b
   • Obec A2c

Uživatel má v organizaci obvykle jen jednu roli. Uživatel získá přístup k prostředkům a funkcím systému prostřednictvím oprávnění definovaných pro roli. Některá oprávnění závisí na hierarchické struktuře organizací přihlášeného uživatele a vlastníka zdroje.

Příklad: Patříte do «OkresA1» s rolí «Superuživatel». Jako «superuživatel» můžete vidět datové sady patřící vaší organizaci «Okres A1» a datové sady patřící různým podorganizacím, jež jsou spojeny s vaší kořenovou organizací. Můžete vytvořit nové uživatelské účty a podorganizace pro vaši organizaci nebo pro kteroukoli z jejích podorganizací. Můžete vytvořit libovolný počet úrovní podorganizací.

pozor

Vytvoříte-li nového uživatele jako správce, systém si vynutí přiřazení uživatele k organizaci a role.