Přejít na hlavní obsah

Definování komplexních uživatelských práv

V některých případech může být nutné formálně definovat složitá uživatelská práva k datové sadě. Systém poskytuje k vyjádření takových licencí specifickou syntaxi.

Takové komplexní licence lze použít v cestě „md-dataset.identification.constraints.mdConstraintPredefined“. Jako správce tématu nebo superuživatel organizace takové licence poskytujete správcům dat, kteří si pak mohou vybrat příslušnou licenci z vybraného pole. Tyto licence definujete jako enumeraci, pro kterou uvedete štítek a definici licence v poli hodnota.

Definice licence musí být vytvořena pomocí následující gramatiky:

('constraint' '['
('useLimitation='<TEXT>)?
(
('useConstraint=' <TEXT>)
|('accessConstraint=' iso:RestrictionCode)
|('otherConstraint=' <TEXT>)
|('otherConstraint-opendata='
'['
'id=' <TEXT>
'name=' <TEXT>
'source=' <TEXT>
'url=' <TEXT>
']'
)*
']')*

Vysvětlení syntaxe:

  • 'abc': Klíčová slova bez uvozovek.
  • ( obsah )?: volitelný obsah, obsah lze při zadávání přeskočit
  • ( obsah )*: obsah vysoké kardinality, obsah lze zadat vícekrát
  • (obsah-1 | obsah-2): logické, nebo hodnota musí být buď obsah-1 nebo obsah-2
  • <TEXT>: Textové zástupné symboly, vložit text bez lomených závorek

V TEXTU jsou povoleny následující znaky: '+'|':'|'-'|','|'.'|';'|'?'|'!'|'„'|'ö'|' ä'|'ü'|'Ö'|'Ä'|'Ü'|'ß'|'“'|'('|')'|'@'|'/'|'#'|'{' |'}'|'©'

Všimněte si, že v definici licence nejsou povoleny žádné nové řádky ani zlomy. Doporučujeme proto licenci nejprve vytvořit v textovém editoru, poté ji zhutnit a následně zkopírovat do editoru metadat.