Přejít na hlavní obsah

Úprava vlastnosti zobrazení

Běžným problémem s názvy typů a vlastností z datových schémat je, že je obtížné jim porozumět. Mají tendenci být tajemnými zkratkami, zvláště pokud pocházejí ze souboru Shapefile, nebo jsou-li definovány v cizím jazyce. Abyste přesto poskytli efektivní služby zobrazení, můžete definovat vlastnosti zobrazení, které se potom použijí pro legendy a kontextová okna GetFeatureInfo.

Chcete-li nastavit vlastnosti zobrazení, postupujte jako přihlášený správce témat nebo superuživatel organizace podle těchto kroků:

  1. Přejděte na «Témata»
  2. Vyberte téma, pro které chcete změnit konfiguraci
  3. Přejděte na «Typy funkcí»
  4. Klikněte na vlastnosti typu prvku, pro který chcete upravit vlastnosti zobrazení
  5. V tabulce, která se zobrazí, nejprve rozhodněte, která pole chcete zobrazit v kontextovém okně nastavením možnosti «Zobrazit» vlastnosti na «Ano» a potom vyberte «Alias» pro ta pole, která by měla být viditelná.
  6. Svou konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko «Uložit» na konci tabulky.