Přejít na hlavní obsah

Automatizované Publikování a Transformace

Automatizovaný pracovní postup provádí publikování služeb a transformaci dat jako proces na pozadí, který nevyžaduje žádnou interakci uživatele. Automatizovaný pracovní postup reaguje na události včetně aktualizací a transformací služeb. Nastanou-li události, služby se vytvoří a zveřejní a realizují se transformační projekty. Typický automatizovaný pracovní postup vypadá takto:

 1. Vytvoření datové sady mimo INSPIRE
 2. Zveřejňování služeb pro datovou sadu mimo INSPIRE
 3. Transformace dat do cílového modelu INSPIRE
 4. Zveřejnění služeb pro nově vytvořenou datovou sadu INSPIRE

Přihlásíte-li se jako správce témat nebo superuživatel organizace, proveďte za účelem nastavení automatického pracovního postupu tyto kroky:

 1. Přejděte na «Témata»
 2. Ze seznamu témat vyberte téma, které chcete automatizovat
 3. Přejděte na položku «Automatizace»
 4. Nastavte pravidla provádění pro aktualizace a transformace služeb. Rozhodněte se, kdy se má provedení realizovat – ručně, okamžitě nebo později.
 5. Pokud jste vybrali možnost «Později», pokračujte v nastavení, kdy přesně se má transformace a publikování provést:
  • Denně: Vyberte určitou hodinu, kdy se má transformace a zveřejnění provést.
  • Týdně: Vyberte den v týdnu a určitou hodinu, kdy se má transformace a zveřejnění provést.
  • Měsíčně: Vyberte den v měsíci a určitou hodinu, kdy se má transformace a zveřejnění provést.