Přejít na hlavní obsah

Metadata

Část Metadata tématu uvádí konfigurační nastavení pro metadata.

Pole Vzor názvu datové sady vám umožňuje definovat pravidlo automatického doplňování pro název datové sady. Pravidla automatického doplňování umožňují automatické generování metadat pomocí proměnných. Chcete-li vytvořit pravidlo automatického doplňování, klikněte do pole Vzor názvu datové sady. Asistent automatického doplňování se zobrazí v pravém horním rohu. Kliknutím na hodnotu v Asistentovi automatického doplňování vložíte pravidlo automatického doplňování.

Můžete například chtít automaticky přiřadit hodnotu v prvku schématu jako název datové sady. V Asistentovi automatického doplňování přejděte na položku Analýza souborů a poté na položku Hodnoty atributů. Vyberte prvek schématu, který obsahuje název datové sady ve vaší datové sadě. Při vytváření datové sady se název datové sady automaticky vyplní hodnotou v datové sadě.

Editor metadat zobrazuje konfigurace metadat datové sady a metadat služby. Můžete volně přepínat mezi kartami a zobrazit své záznamy v editoru.

V části Metadata datové sady máte v rozbalovací nabídce uvedené tři možnosti:

  • Použít editor metadat: Tuto možnost vyberte, chcete-li, aby metadata vygenerovalo spojení Hale Connect. Pro definování toho, jak má hale connect generovat metadata, systém poskytuje speciální textový editor. Přednastavená konfigurace metadat zobrazuje prvky metadat vyhovující INSPIRE.
  • Znovu zveřejnit stávající metadata: Tuto možnost vyberte, chcete-li nahrát svůj stávající soubor metadat při vytváření datové sady.
  • Odkaz na stávající metadata: Tuto možnost vyberte, pokud chcete při vytváření datového souboru uvést odkaz na svůj soubor metadat.

V rozbalovací nabídce vyberte jazyk metadat. Podporovány jsou všechny úřední jazyky Evropské unie.

Přepínač Zobrazit editor metadat při vytváření datové sady vám umožňuje řídit, kam se metadata zadávají:

  • Přepínač je aktivní: Zobrazte editor metadat při vytváření datové sady.
  • Přepínač je deaktivován: Při vytváření datové sady editor metadat nezobrazujte. Deaktivace editoru znamená, že uživatelé nemají žádnou kontrolu nad metadaty při počátečním vytváření datové sady, ale přesto mohou později přejít do sekce datové sady -> metadata a vygenerovaná metadata upravit.

Více informací naleznete v dokumentaci Edit metadata configuration.

Kliknutím na „Uložit“ uložíte všechny změny konfigurací metadat.