Přejít na hlavní obsah

Transformace

Transformační projekt je projekt hale»studio využívajíci formáty *.hale nebo *.halez, který byl nahraný na inspire»gis. Projekt obsahuje odkazy na zdrojová a cílová schémata, zarovnání mapující prvky ze schémat na sebe, dodatečnou konfiguraci pro načtená schémata a konečně možnosti konfigurace pro požadovaný výstup.