Přejít na hlavní obsah

Téma

Téma je opětovně použitelný konfigurační objekt, který se používá k definování společných nastavení pro metadata datové sady, publikování a transformaci služby. Téma má několik prvků:

  • Schéma definované prostřednictvím spojení s množstvím typů
  • Zobrazení vlastností pro pole a typy tohoto schématu, jako jsou aliasy a styly
  • Konfigurace metadat, která definuje pole metadat, která je třeba uvést, jakož i přednastavené hodnoty a pravidla automatického doplňování pro vysoký stupeň automatizace
  • Spojení s transformačním projektem, který umožňuje konverzi formátu a transformaci schémat
  • Konfigurace pro automatizovaný pracovní tok, který lze nastavit tak, aby prováděl publikování služeb a transformaci dat při určitých událostech, jako je aktualizace datové sady