Přejít na hlavní obsah

Datová sada

Datová sada obsahuje alespoň jeden soubor. Všechny soubory v datové sadě mají stejné schéma a stejný prostorový referenční systém souřadnic. Pomocí transformačních projektů lze vytvářet odvozené datové sady. Kromě toho mohou být datové sady popsány pomocí INSPIRE, ISO nebo národních metadat.