Přejít na hlavní obsah

Série datových sad

Série datové sady je soubor datových sad sdílejících stejnou specifikaci produktu [ISO 19115]. Všechny soubory v sériích datových sad mají stejné schéma a stejný prostorový referenční systém souřadnic. Pomocí transformačních projektů lze vytvářet odvozené série datových sad. Série datových sad má své vlastní INSPIRE, ISO, nebo národní metadata.