Přejít na hlavní obsah

Definování podmínek konzistence profilu

Část Podmínky konzistence podporuje definici logických podmínek aplikovaných na prvky profilu pomocí booleovských operátorů.

Závislosti hodnot lze definovat na prvcích profilu, např. má-li prvek A hodnotu X, prvok B musí mít hodnotu Y.

Závislosti existence lze definovat na prvcích profilu, například existuje-li prvek A, prvek B nesmí existovat.

Kombinace hodnotových a existenčních závislostí se dá definovat, například má-li prvek A hodnotu X, prvek B nesmí existovat.

Je možné vytvořit několik podmínek konzistence.

Chcete-li vytvořit novou podmínku konzistence, dodržujte tento pracovní postup a přihlaste se jako Superuživatel nebo Správce témat:

  1. Klikněte na «Přidat podmínku konzistence».
  2. Z rozbalovací nabídky vyberte booleovský operátor.
  3. Klikněte na «+Vytvořit podmínku».
  4. Vyberte typ prvku, na který byste chtěli v podmínkách odkazovat.
  5. Kliknutím na název vlastnosti zobrazíte dostupné podmínky. Z rozbalovací nabídky vyberte podmínku, kterou chcete použít. Použije se jako «Jestliže» příkaz pro podmínku.<img src="https://help.wetransform.to//images/help/en/Screenshot_2018-10-23 Create condition(3).png").default} alt="" title="Výběr booleovského operátoru" class="img-responsive img- inline-help"> Vyberte druhou vlastnost a zopakováním procesu přidejte jako druhou část podmínky prohlášení «Pak». Chcete-li zobrazit výraz podmínky konzistence, který jste vytvořili, přejděte na dolní část dialogového okna.<img src="https://help.wetransform.to//images/help/en/Screenshot_2018-10-23 Create condition(4)2.png").default} alt="" title= "Podmínka konzistence" class="img-responsive img-inline-help"/>
  6. Po dokončení klikněte na tlačítko «Potvrdit»
  7. V posledním kroku přidejte k podmínce konzistence název a popis. Při zadávání názvu se ujistěte, že jste nepoužili speciální znaky ani mezery (např. &, %, ?, #) a dbejte na to, abyste namísto teček, mezer nebo lomítek použili velká písmena a podtržítka nebo spojovníky. Na popis se nevztahují žádná omezení. Chcete-li k podmínce přidat označenou hodnotu, klikněte na položku «+Přidat označenou hodnotu«. Z rozbalovací nabídky vyberte název značky. Do příslušného textového pole zadejte hodnotu. Není možné použít více hodnot označených pro týž název značky. Po dokončení klikněte na «Vytvořit».